EQUINFO

The Human Element – en resa till självkännedom och mänskliga relationer

Vi är alla människor, och som sådana är vi alla mottagliga för vissa inneboende fördomar och tendenser. The Human Element är en sinnesförändrande resa till självkännedom och mänskliga relationer som belyser dessa fenomen och tillhandahåller verktyg och metoder för att mildra dem.

Genom att öka vår självkännedom och självacceptans kan vi verkligen utnyttja vår fulla potential, vilket gynnar både oss själva som individer och hela organisationen. Hur vi ser och känner oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Finns det ens en produkt eller tjänst som inte kan saboteras av dåliga attityder och dåliga relationer?

The Human Element (THE) är en kurs för dem som vill ha en djupare förståelse för – och träning i – sitt eget inre ledarskap. Genom en rad övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner kommer deltagarna att utforska sina egna personliga fördomar, känslor, värderingar och övertygelser. De kommer att lära sig hur man effektivt kommunicerar med andra, bygger upp förtroende, löser konflikter och skapar en mer positiv arbetsmiljö. I slutändan kommer de att utveckla de färdigheter som behövs för att bli framgångsrika ledare på dagens ständigt föränderliga arbetsplats.

Programöversikt

Programmet Human Element erbjuds i tre olika format: en online-kurs, en workshop på plats eller ett företagsutbildningstillfälle.

Onlinekursen är självstyrande och kan genomföras var som helst och när som helst. Den består av 12 moduler som täcker ämnen som emotionell intelligens, självkännedom, kommunikationsstilar, relationsbyggande, konfliktlösning, förändringshantering och gruppdynamik. Varje modul innehåller videoföreläsningar, läsning, övningar, frågesporter och fallstudier. Kursen ger också tillgång till ett privat online-community där deltagarna kan ställa frågor, ge och få stöd från sina studiekamrater och dela med sig av resurser.

Workshopen på plats är en två dagars intensivkurs som är utformad för personer som vill fördjupa sin förståelse av de ämnen som behandlas i onlinekursen. Förutom det material som behandlas i onlinekursens moduler innehåller workshopen erfarenhetsbaserad inlärningsverksamhet, t.ex. rollspel, gruppdiskussioner och tid för reflektion. Detta format gör det möjligt för deltagarna att omedelbart tillämpa det de lär sig i verkliga situationer.

Företagsutbildningen är skräddarsydd särskilt för företag som vill erbjuda denna typ av utbildning för sina anställda. Det innehåll som täcks kommer att anpassas för att möta organisationens behov, men kommer vanligtvis att innehålla en översikt över de begrepp som täcks i onlinekursmodulerna samt ytterligare material om teambuilding, utveckling av faciliteringskompetens (för chefer) eller skapande av policyer (för personalansvariga). Aktiva inlärningskomponenter som simuleringar eller analys av fallstudier kan också ingå.

Sammanfattningsvis är The Human Element ett omfattande program på Corecode.se som ger individer möjlighet att lära sig mer om sig själva på ett djupt plan så att de kan bli mer effektiva ledare på dagens arbetsplats. Genom ökad självkännedom och förståelse för dynamiken i mänskliga relationer kommer de att vara bättre rustade för att hantera konflikter, inspirera andra och skapa meningsfulla förändringar inom sina organisationer.

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig