EQUINFO

Byggandet av ett attefallshus i Sverige – vad du behöver veta

Funderar du på att bygga ett vindshus i Sverige? Om så är fallet finns det några saker du behöver veta innan du börjar. I det här blogginlägget tar vi upp storleksgränserna för att bygga ett attefallshus utan bygglov, samt andra viktiga regler och krav.

Storleksgränser för attefallshus som byggs utan bygglov

Den svenska regeringen har infört vissa storleksgränser för attefallshus som inte kräver tillstånd. Konkret gäller att alla attefallshus som du har byggt på din tomt inte får överstiga 30 m2 totalt. Om du bygger ett hus som är större än så utan att först få tillstånd anses det vara olagligt och kan leda till höga böter eller till och med fängelse.

Hus med fallande rep

Det är också viktigt att notera att om du planerar att bygga ett hus med repfall närmare än 4,5 meter från gränsen måste du ha de berörda grannarnas samtycke för att få göra det utan att få bygglov. Detta beror på att attefallshus kan kasta skuggor på grannfastigheter och eventuellt påverka deras privatliv, så det är viktigt att de ger sitt samtycke innan de byggs.

Byggnadsbestämmelser

Förutom storleksbegränsningar finns det även andra bestämmelser som gäller när man bygger ett attefallshus i Sverige – dessa inkluderar regler om brandsäkerhet och standarder för energieffektivitet. Det är mycket viktigt att du bekantar dig med dessa bestämmelser innan du börjar bygga ditt attefallshus; om du inte följer dem kan det innebära höga böter eller till och med att du tvingas riva hela konstruktionen helt och hållet om den inte uppfyller kraven.

Sammanfattningsvis kan man säga att om du vill bygga ett attefallshus från Vibostugan i Sverige utan att först få tillstånd, ska du se till att alla hus tillsammans på din tomt inte överstiger 30 m2 totalt. Om du dessutom planerar att bygga ett attefallshus närmare än 4,5 meter från gränsen, se då till att du först får tillstånd från grannfastigheterna också! Kom slutligen ihåg att läsa på alla relevanta bestämmelser om brandsäkerhet och energieffektivitetsstandarder innan du börjar bygga – om du inte följer dem kan det få kostsamma konsekvenser i slutändan!

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig