EQUINFO

Lasergravyr till dina stallboxar

Så här kan du enkelt märka upp dina stallboxar med anpassad lasergravyr eller andra märkskyltar. Det går att placera på ett smidigt sätt vid stallboxen som du enkelt kan byta ut om stallplatsen hyrs ut till någon annan. Det är enkelt att skruva fast och byta ut och du kan till och med skapa en lista vid entrén till stallet. På så sätt kan du skapa en orienteringskarta så det är lättare att hitta.

Skyltar för din lantgård eller hästgård

Skyltar är en viktig del av vårt dagliga liv, eftersom de ger information och varningar som vi behöver veta för att vara säkra. Det finns en mängd olika typer av skyltar, var och en med sitt specifika syfte.

En av de vanligaste typerna av skyltar är varningsskyltar. Dessa skyltar varnar människor för potentiella faror och har ofta en symbol som representerar faran. Några vanliga varningssymboler är en dödskalle för gift, en gasbehållare för gas och en triangel med ett utropstecken inuti för fara.

En annan vanlig typ av skylt är förbudsskylten. Dessa skyltar informerar människor om att de inte får göra något, vanligtvis av säkerhetsskäl. Vanliga förbudssymboler är bland annat en röd cirkel med en diagonal linje genom den för tillträdesförbud och en röd triangel med ett utropstecken inuti för farliga ämnen.

Brandskyltar är en annan viktig typ av skyltar. De informerar människor om var brandutgångar och brandsläckare finns, samt ger annan information om brandsäkerhet.

Elektriska skyltar används för att informera om elektriska faror, t.ex. spänningsförande ledningar eller elpaneler. De har ofta en symbol för en elektrisk stöt eller en blixt.

Hälso- och säkerhetsskyltar ger information om hur man håller sig säker i olika situationer, till exempel när man arbetar med farliga material eller använder maskiner.

Industriella skyltar används i fabriker och andra industriella miljöer för att ge instruktioner och varningar om farlig utrustning och processer.

Sekretessskyltar används för att informera människor om att de inte får gå in i eller fotografera ett område eller en person. De har ofta en bild på en kamera med ett snedstreck genom den.

Rörmärkning används för att ange innehållet i rören samt i vilken riktning vätskan flyter. Rörmarkeringar använder vanligtvis standardsymboler som lätt kan förstås av alla.

Partnermärkning används för att ange var utrustningen ska placeras när den förvaras eller underhålls. De har vanligtvis namnet på både tillverkaren av utrustningen och det företag som äger den.

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig