EQUINFO

Körning av ett fordon för boskap i Sverige: Vad du behöver veta

Om du vill köra ett boskapsfordon i Sverige finns det några saker som du behöver veta. För att få ett körkort för lastbil i Stockholm måste du genomgå en utbildning och få ett läkarintyg. Läkarintyget intygar att du kan köra fordonet på ett säkert sätt. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom kraven för att köra ett boskapsfordon i Sverige.

Körkort för lastbil

För att få köra ett boskapsfordon i Sverige måste du ha ett giltigt körkort för lastbil. Du kan få ett körkort för lastbil efter att du har genomgått utbildningen och fått ett läkarintyg som intygar att du kan köra fordonet. Utbildningen ges av Transportstyrelsen och omfattar både teori och praktik för att köra ett boskapsfordon. Efter avslutad kurs får du ett läkarintyg som du ska lämna in till Transportstyrelsen.

När du har lämnat in läkarintyg i Stockholm får du ett körkort för boskapsfordon. Detta ger dig rätt att köra alla typer av djurfordon i Sverige. Det finns dock vissa begränsningar för vilka typer av fordon du får. Du får t.ex. inte köra ett djurfordon med fler än fyra hjul eller med släpvagn. Om du vill köra ett djurfordon med släp måste du ha ett separat körkort för släpvagnen.

Du måste också vara minst 18 år gammal för att få köra ett djurfordon i Sverige. Om du är under 18 år får du bara köra om du har genomgått en godkänd utbildning. Utbildningen är densamma som den som krävs för vuxna.

Det finns en del andra krav som du måste uppfylla för att få köra ett djurfordon i Sverige. Du måste till exempel ha en försäkring och ditt fordon måste vara registrerat hos Transportstyrelsen. Du måste också se till att ditt fordon uppfyller alla relevant svensk lagstiftning.

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig