EQUINFO

Hur du väljer rätt kontorsskyltar för ditt företag

I ett företag med många kontor finns det många olika typer av skyltar. Skapa ordning i lagret, visa vem som arbetar bakom de olika dörrarna eller skylta konferensrummet. Kontorsskyltar eller företagsskyltar kan alltså ha en mängd olika funktioner. Det enda man måste tänka på är att ha en liknande stil på alla skyltar med ett liknande budskap.

En kontorsskylt även ibland kallad informationsskyltar kan användas för att ge information men också för att visa vägen eller fungera som en vägvisare. Vilken typ av skylt som behövs beror främst på den verksamhet som bedrivs på kontoret. Här är några olika typer av skyltar som kan användas i en kontorsmiljö och vilka syften de har.

  • Dörrskyltar: Dörrskyltar hjälper till att styra fotgängartrafiken och anger vilken typ av verksamhet som bedrivs bakom varje dörr. Om du till exempel har en kundtjänstavdelning skulle du vilja sätta upp en dörrskylt som säger ”kundtjänst” eller har en lätt igenkännlig kundtjänstsymbol.
  • Riktningsskyltar: Riktningsskyltar hjälper människor att hitta runt på dina kontor, oavsett om de är kunder eller anställda. De kan placeras på väggar eller dörrar, och vissa företag använder till och med golvdekaler för att peka ut folk i rätt riktning. riktningsskyltar bör placeras i områden med mycket trafik och bör hållas uppdaterade så att folk inte hamnar på fel väg.
  • Skyltar för rum: Rummen på kontoret kan ha olika användningsområden, t.ex. konferensrum, pausrum, kök, badrum osv. Skyltar för rum hjälper människor att veta var de befinner sig och vad de kan förvänta sig när de går in i varje rum. Om du till exempel har ett konferensrum som även är ett utbildningsrum, kan du sätta upp en skylt som anger båda funktionerna.
  • Skyltar för lager: Lagerskyltar hjälper anställda att veta var saker finns och var de ska lägga undan saker. De kan också hjälpa gäster eller kunder att känna sig mer bekväma i ditt lager genom att ge tydliga indikationer på vart de ska gå och vad de ska göra när de är där.
  • Säkerhetsskyltar: Säkerhetsskyltar påminner de anställda om potentiella faror på din arbetsplats och bidrar till att förhindra att olyckor inträffar. De bör placeras på väl synliga platser på hela kontoret så att alla är medvetna om dem. Några vanliga säkerhetsskyltar är skyltar för brandutgångar, skyltar för första hjälpen och skyltar för våta golv.

Det finns många olika typer av kontorsskyltar som passar alla behov som ditt företag kan ha. Det viktigaste att komma ihåg är att alla skyltar ska vara konsekventa med varandra när det gäller stil och budskap så att folk lätt kan förstå dem. Med rätt blandning av skyltar kan du skapa ett funktionellt och elegant kontorsutrymme som alla kommer att uppskatta!

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig