EQUINFO

Hur du klarar din obligatoriska ventilationskontroll

Om du äger en byggnad är det troligt att du måste få en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförd regelbundet enligt fastighetens underhållsplan. Syftet med OVK är att se till att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. För att klara OVK måste du anlita en certifierad inspektör som utför bedömningen. Här är vad du behöver veta.

Vad är OVK?

OVK är en obligatorisk inspektion som måste utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet med inspektionen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen måste utföras av en certifierad inspektör.

Hur ofta måste OVK utföras?

Hur ofta OVK ska genomföras beror på vilken typ av byggnad det rör sig om. Exempelvis inspekteras kontorsbyggnader och skolor vanligtvis vart tredje år, medan sjukhus och vårdhem inspekteras vartannat år.

Vad händer under en OVK-inspektion?

Under en OVK-inspektion bedömer inspektören ventilationssystemets skick och ser till att det fungerar som det ska. De kommer också att bedöma inomhusluftens kvalitet och se till att den uppfyller acceptabla nivåer. Slutligen kommer de att se till att det inte finns några hälsorisker i byggnaden.

Om några problem upptäcks under inspektionen kommer inspektören att ge förslag på hur de ska åtgärdas. De kan också föreslå sätt att minska den energi som används för ventilation utan att inomhusmiljön försämras.

Slutsats

OVK är en obligatorisk inspektion som måste utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet med inspektionen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. För att klara OVK måste du anlita en certifierad inspektör som OVK-Center utför bedömningen. Håll dessa tips i åtanke så kommer du garanterat att klara din nästa OVK med bravur!

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig