EQUINFO

Hur du byter oljefilter på din Volvo hjullastare

Byte av oljefilter i din Volvo hjullastare är en viktig del för att hålla din maskin igång smidigt och effektivt. För att bibehålla dess topprestanda bör du byta oljefilter regelbundet och ersätta det med ett nytt filter från Kespa.se. Här får du veta hur du enkelt kan göra detta.

Steg 1: Förbered din maskin

Innan du börjar ska du se till att din Volvo hjullastare är parkerad på plan mark och att motorn är avstängd. Se till att parkeringsbromsen är inkopplad och att alla redskap är borttagna från maskinen. När du har gjort det öppnar du huven för att komma åt motorrummet.

Steg 2: Hitta och ta bort det gamla oljefiltret

Nu när du har tillgång till motorrummet kan du leta upp det gamla oljefiltret. Det borde vara lätt att upptäcka eftersom det kommer att vara direkt anslutet till endera sidan av motorblocket eller oljepannan. Du kan använda en skiftnyckel för att lossa och ta bort det från sitt hölje. Var försiktig så att du inte skadar eller spiller ut någon av den använda oljan när du tar bort den från sitt hölje, eftersom detta kan orsaka skador på din maskin.

Steg 3: Installera det nya oljefiltret

När du har tagit bort det gamla filtret placerar du ett nytt i sitt hölje och drar åt det med en skiftnyckel tills det sitter fast. Se till att alla anslutningar är ordentligt åtdragna så att de inte läcker när du startar maskinen igen. För maximal effektivitet ska du se till att alla delar är ordentligt smorda innan du sätter tillbaka dem i sitt hölje.

Det är viktigt att regelbundet byta oljefilter på din Volvo-hjullastare för att hålla den igång smidigt och effektivt. Med bara tre enkla steg – förberedelse av maskinen, lokalisering och borttagning av det gamla oljefiltret och installation av ett nytt – kan du enkelt göra detta själv på nolltid! Om du följer dessa steg kan du se till att din hjullastare fortsätter att fungera optimalt i många år framöver utan oväntade haverier eller reparationer!

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig