EQUINFO

Hitta rätt produkter till lantbruk och djurhållning

Driver du ett eget lantbruk och letar leverantörer som kan leverera industriförnödenheter som motorolja på fat eller alkylatbensin i större mängd än på dunk. Det kanske är en åtgång på en viss typ av smörjfett och det börjar bli olönsamt att köpa dessa i mindre förpackningar. Det finns idag grossister som levererar dina industriförnödenheter som exempelvis hydraulolja, glykol, spolarvätska, avfettning och motorolja på fat, direkt från grossist, men även AdBlue tillsatser för en miljövänligare dieselhantering.

Glöm inte bort att alltid lastsäkra och använda rätt lyftutrustning

Som med all hantering av större gods så är det viktigt att du lastsäkrar med godkända spännband eller lastsurrningar. Det är lätt för olyckor på lantbruk och genom att säkra upp och använder kättingspännare och containernät. Även kortare transporter kräver bra lastsäkring men även rätt lyftutrustning.

AdBlue är en tillsats för dieselmotorer som har kommit till för att det fortfarande ska gå att använda dieselmotorer på ett bra sätt som ger en mycket mindre miljöpåverkan än att använda vanlig diesel då den är kvävereducerande. Det krävs dock att din motor är utrustad med SCR som på svenska står för selektiv, katalytisk reduktion. På så sätt omvandlas det skadliga kväveoxiden från dieselavgaserna och bildar ofarligt kväve och vatten. Genom detta kan du minska skadligt kväveoxidutsläpp med upp till 80 procent.

Vad är viktigt att tänka på vid grossistköp av hydraulolja på fat

När du ska välja hydraulolja är det viktigt att ta hänsyn till några viktiga faktorer för att säkerställa att oljan är bäst lämpad för dina behov. Dessa inkluderar systemets driftstemperaturer, de typer av tätningar och material som används i systemet, även oljans kompatibilitet med andra vätskor eller kemikalier som kan finnas i systemet. Dessutom vill du välja en olja med lämplig viskositet för ditt system. En för tunn olja kan orsaka läckor, medan en för tjock olja kan minska effektiviteten och leda till för tidigt slitage.

När det gäller hydrauloljor finns det några saker att tänka på. För det första ska oljorna vara kompatibla med de material som används i systemet. För det andra ska de ha rätt viskositet för din tillämpning. Slutligen ska de kunna tåla de temperaturer som kommer att förekomma i ditt system.

När det gäller hydrauloljor är det alltid viktigt att tänka på kompatibiliteten med de material som kommer i kontakt med oljan. Vissa material är inte kompatibla med alla typer av hydrauloljor och kan orsaka försämring eller till och med fel. Det är också viktigt att tänka på oljans arbetstemperaturområde, eftersom vissa oljor inte är lämpliga för tillämpningar vid höga temperaturer.

Oljans viskositet bör även beaktas för att säkerställa att hydraulsystemet fungerar korrekt. Därför är det även viktigt att tänka på att din leverantör av industriförnödenheter kan garantera att olja är enligt specifikation och kan ge tips på hur du bäst förvarar denna om den ska förvaras om du inte förbrukat allt av produkten.

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig