EQUINFO

Glöm inte brandtäta när du bygger ut

Brandtäta, brandskyddsmåla och mjukfoga din fastighet, om du inte redan gjort detta när du bygger om i ditt lantbruk eller hästgård. Känner du dig osäker på om det är gjort och när så kan det vara bra att ta en statuscheck. Anlitar du ett proffs som kan fogning, så kan du få hjälp med omfogning, läckagesökning samt estetisk fogning och dem vet vad som behöver utföras.

Ett proffs kan hjälpa dig vidare och skapa en åtgärdslista. Ett första steg för dig kan dock vara att skaffa dig en överblick själv, ta en kontrollrunda och lyft på undertak och titta vid prefabelement. Det kan vara en bra början att först se över alla nybyggda delar och kritiska delar i fastigheten som är brandceller. Därför behöver du oftast ta fram ritningar som du kan se hur både rör och kablar är dragna och om detta stämmer överens med verkligheten.

Så här gör du för att kontrollera med enkla medel samt göra en första insats i ditt brandkydd

Finns det kabel samt rörgenomföringar som inte är brandtätade. Ser din mjukfogning torr och gammal ut eller har din fastighet gått från att förbruka relativt normalt med energi till att nu inte hålla värmen inne. Mjukfogningen är tänkt att följa med i fastighetens rörelse men om den spricker eller lossnar så kan din fastighet dra på sig stora skador.

Men är det stora variationer så kan en dåligt mjukfogad fastighetsfogar släppa, det kan leda till vattengenomträngning som på sikt kan göra att det rinner in på isoleringen vilket skapar ett sämre isolervärde. Om isoleringen inte sedan torkar ur kan det även leda till mögel och andra skador.

Har du djur så vet du att det inte bara handlar om byggnadsvärde

Att undvika brand bland dina djur bör alltid prioriteras när du bedriver ett lantbruk, djurhållning eller hästgård. När väl branden har börjat så är det oftast svårt att få ut djuren i tid. Du kan underlätta detta genom att säkerhetsställa att det finns brandceller och att du arbetar med brandskydd.

Se över brandskyddsmålningar och brandtätningar men förvara inget brandfarligt eller lättantändligt i närheten av djuren eller byggnadsdelarna. Se alltid till att du stänger ordentlig så inga obehöriga kan komma in men även så att brandceller tillsluts.

Uppdatera all släckutrustning och skylta upp denna noggrant, glöm inte att skapa en kontrollrond, eller en så kallad skyddstrond. Har du personal så utbilda dem hur man ska agera vid brand, även sommarjobbare och besökare som eventuellt hyr stallplats hos dig.

Har du frågor?

Jag är här För att hjälpa dig