logo

 

 

- med hästen i fokus

Min utbildning

 

Några av de kurser jag läst på högskola/universitet under och efter min agronomutbildning.

 

Anatomi/fysiologi:

Hästens rörelseapparat - struktur och funktion 7,5p

Husdjurens anatomi och fysiologi B 22,5p

Foder:

Hästens utfodring och avel C 7,5p

Näringsfysiologi och fodervetenskap C 22,5p

Fördjupningskurs i utfodring och vård av lantbrukets husdjur 7,5p

Jämförande nutrition D 15p

Vallfoder - odling och utfodring 10p

Beteende:

Hästens beteendebiologi 10p

Grundläggande och tillämpad etologi A 7,5p

Avel:

Avel, utveckling och utbildning av unghästar 5p

Genetik och husdjursförädling C 22,5p

(Hästens utfodring och avel C 7,5p)

Journalistik:

Fotografi och visuell kommunikation, 7,5p

Journalistik, 15p

Övrigt:

Hästhållning i landsbygdsföretag 10p

Mikrobiologi B 7,5p

Cellbiologi A 15p

Husdjursvetenskap - examensarbete 15p "Factors affecting oxygen consumption in the horse"

Husdjursvetenskap - examensarbete 30p "Smältbarhet på ensilage och hö hos hästar i träning"

Text från Equinfo får användas om källan tydligt anges.

Bilder från www.equinfo.se eller tillhörande sidor tillhör Equinfo och får ej användas av utomstående.