logo

 

 

- med hästen i fokus

Uppdrag

 

 

Artiklar

hippson.se

Varannan vecka skriver jag om aktuell forskning under rubriken Forskningskollen. Ämnet varierar men det har exempelvis handlat om stamceller för att behandla senskador, resistens hos inälvsparasiter, rörelsemönstret påverkas av hästens form och omega 3.

För deras räkning rapporterar jag även ibland från intressanta föreläsningar eller konferenser.

Ridsport

Jag skriver även åt Ridsport. Bland annat om hur skörden blev och hur blötläggning av hö påverkar näringsinnehållet, gentester, betesreducerare, naturbetesmark och dammförekomsten i hö.

Hästfocus

Jag skriver regelbundet åt Hästfocus och har artiklar med i nästan varje nummer. Bland annat artikelserier om att bygga stall, hästen som atlet och utfodring. Andra ämnen har varit avvänjning av föl, sommarbete, stallventilation, etik, fölhantering, fång och smittskydd. Jag har även gjort reportage om bland annat VM-kusken Rebecca Kristiansen, fälttävlansryttaren Jonna Friman och andra verksamma inom hästbranschen.

Jordbruksaktuellt

Nr 6 2011: Hästar kan beta naturbetesmarker.

Nr 1 2010: Bygga om för häst.

Nr 20 2009: Den gymnasiala lärlingsutbildningen.

Galoppmagasinet

Från 2010 har jag sammanfattat forskning om galopphästar och galopp åt Galoppmagasinet. Här har du kunnat läsa bland annat om gentester för att förutsäga favoritdistansen, olycksrisker för hästar och jockeys, stamceller för att behandla senskador m.m.

HingstInfo

Nr 2 2011: Breeders Corner - Avelsston på lösdrift eller i box?

Equipage

Nr 8 2010: Så använder du foderanalysen optimalt.

Kattliv

Under 2010 sammanfattade jag forskning om katter i några nummer av tidningen Kattliv.

Föreläsningar

 

Jag har hållt föreläsningar om utfodring för hälsa och prestation hos Hästliv Siljan, Bråvikens Akademiska Ridkonstsällskap, Qvinnersta Hästsportförening, Jór Islandshästförening, Kristinehamns Folkhögskola, Idrottens Hus i Örebro och Linköping samt Statsbiblioteket i Jönköping.

LRF i Jönköping har vid flera tillfällen anlitat mig som föreläsare om hästens prestation under projektet Hästkraft i Jönköpings län.

 

 

Övrigt

Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Undervisning under vårtreminen 2010 i Djurkunskap grundkurs, Arbetsmiljö och säkerhet, Lantbruksdjurs skötsel och Mjölk- och nötköttsproduktion.

ASVT

December 2009: Litteraturstudie om forskningsresultat och användning av könssorterad sperma hos häst och andra djurslag.

Text från Equinfo får användas om källan tydligt anges.

Bilder från www.equinfo.se eller tillhörande sidor tillhör Equinfo och får ej användas av utomstående.