logo

 

 

- med hästen i fokus

Välkommen!

Här hittar du information om mig och mitt företag men även sammanfattningar av hästfakta och nya rön. Ambitionen är inte att skriva heltäckande litteraturstudier utan lättlästa strandhugg inom varierande områden. En förteckning över alla inlägg finns under fliken ARKIV.

Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner

Text från Equinfo får användas om källan tydligt anges.

Bilder från www.equinfo.se eller tillhörande sidor tillhör Equinfo och får ej användas av utomstående.